Methodieken
Coachingstraject

Gesprekstechnieken
De basis van ieder gesprek is samen in gesprek te gaan. Daarvoor heb ik verschillende gesprekstechnieken om jou tot actief tot nadenken te zetten. Deze basis komt ieder gesprek terug.
 
 Innerlijke familie
Ieder mens heeft een innerlijke familie. Daarnaast is het de kunst om bij de andere te ontdekken welk familielid voorop staat om daar passend op te kunnen reageren.
De Innerlijke familie is een methodiek ontwikkeld door Arienne Klijn. Deze methodiek gaat er vanuit dat wij allemaal een vrouw, een man, een meisje en een jongetje in ons hebben. Het is mooi om deze man, vrouw, jongetje en meisje te leren kennen en om ze zo goed mogelijk met elkaar te laten samenwerken. Door de specifieke patronen bij jezelf en de ander te herkennen, kan je bewust invloed hebben op je omgeving door de één of de andere type meer in te zetten in een bepaald gesprek.
 
 Een taal erbij
Middels poppetjes wordt vanuit de contextuele benadering naar een situatie gekeken. De poppetjes symboliseren de verschillende personen waar het voor jou als gecoachte om gaat. Door deze poppetjes nee te zetten en er voorwerpen bij de leggen die symboliseren die ook van essentieel belang zijn, wordt visueel hoe een situatie in elkaar zit en waar dat vandaan komt. De hele opstelling is wat je als geccoachte zelf neerzet en wat van jou is. Het is jouw situatie, het geeft jou inzicht.
 
Transactionele Analyse
De Transactionele analyse (TA) is ontwikkeld door Berne. Het is een methodiek die gericht is op de verschillende ego toestanden van een persoon. Op deze manier kunnen we begrijpen hoe mensen gedrag uitdrukken vanuit hun persoonlijkheid. Vanuit het verleden heeft ieder individu patronen ontwikkeld om met bepaalde situaties of type mensen om te gaan. Deze worden verankerd in het DNA van diegene. Daardoor zal die persoon in zijn verdere leven op die specifieke manier blijven reageren op gelijksoortige situaties. Hierbij zijn interactie en communicatie belangrijke begrippen.
Door bewust te worden van deze patronen en de gedragingen die daarbij horen, kan er ook een verandering in plaats vinden voor de momenten dat dat nodig is.
 
Bij de TA staan de ego toestanden centraal. Deze ego toestanden zijn: Ouder, Volwassene en Kind. Daarbij kan je heel simpel zeggen dat Ouder is denken, Volwassene is doen en Kind is voelen. Het zijn ego toestanden die bij je horen, het is geen “kunstje” wat je opvoert, maar hoort bij “je zijn”.

Visualisaties
Visualiseren is het vertalen van een gedachte naar een beeld, een uitdrukkingsvorm. Beelden kunnen zich in je hoofd vastzetten, vaak zijn dat negatieve gedachtes en beelden. Daardoor wordt het open kijken naar je eigen mogelijkheden steeds lastiger. Bij visualisaties stap je uit het letterlijke leven en ga je als toeschouwer in alle rust bezien wat er gebeurt. Daarbij word je bewust van wat er ook aanwezig is.
 
Voice Dialogue
Voice dialogue is een methode om in dialoog te gaan met onze innerlijke stemmen. Wij hebben in ons allemaal verschillende “ikken”. Al deze “ikken” hebben hun eigen manier van denken, voelen, ervaren en waarnemen. In de voice dialogue worden de “ikken” uitgenodigd om vrij uit te zeggen wat ze vinden, voelen en ervaren om op deze manier alle  kanten van een situatie te bekijken en uiteindelijk intuïtief aan te voelen wat het beste aansluit bij jou.

Video Interactie Begeleiding (VIB)
Video Interactie Begeleiding (VIB) werkt goed bij de coaching aan ouders. We maken afspraken over wat er gefilmd wordt, wie er filmt en hoe vaak er wordt gefilmd. De videobeelden kan ik maken, ik kan ook de camera in het gezin achter laten zodat ouders zelf op momenten kunnen filmen. Vervolgens analyseer ik de beelden die zijn gemaakt en kijk ik enerzijds naar de krachten van ouders en anderszijds naar patronen die niet helpen in de opvoeding. Lees hier meer over coaching aan ouders.